Autori

Na tvorbe hesiel v už vydaných dielach publikácie DEJINY SEBAVEDOMIA/DĚJINY SEBAVĚDOMÍ sa podieľali títo autori:

I. diel

Kolektív autorov slovenských textov: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; Mgr. Peter Buday, PhD.; Mgr. Peter Cabadaj; PhDr. Viliam Čičaj, CSc.; Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.; PhDr. Anna Falisová, CSc.; Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.; Mgr. Miroslav Hrdina, PhD.; doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.; PhDr. Daniela Kodajová, PhD.; PhDr. Dušan Kováč, DrSc.; PhDr. Peter Kováč; PhDr. Klára Kubíková; Dana Lacková; PhDr. Jana Lengová, CSc.; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; Mgr. Ivana Moncoľová PhD.; RNDr. Miroslav T. Morovics, CSc.; Ing. Ivana Poláková; Mgr. Stanislav Šišulák, PhD.; PhDr. Peter Vítek

Kolektiv autorů českých textů: Ing. Eva Bobůrková; doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.; Ivan Černý; PhDr. Zdeněk Dragoun; PhDr. Petr Feldstein; PhDr. Marie Formáčková; PhDr. Miroslava Hejnová; PhDr. Josef Herman, CSc.; Mgr. Karel Holub; PhDr. Miloš Hořejš; Ing. František Houdek; MgA. Robert Hugo; PhDr. Jan Hůla; Mgr. Vlastimil Ježek; Ing. Karel Kubala; Mgr. Michaela Líčeníková, PhD.; PhDr. Michal Lukeš, PhD.; Ing. arch. Zdeněk Lukeš; Martin Mahdal; Antonín Matzner; Daniela Mrázková; PhDr. Michail Odarčenko, CSc.; PhDr. Jiří Ort; PhDr. Vít Rouč, PhD.; MgA. Ota Sládek; pplk. PhDr. Eduard Stehlík; Dr. Luděk Švehlík, CSc.; Mgr. Zdeňěk A. Tichý; Mgr. Roman Vašek; PhDr. Zdeněk Zbořil

II. diel

Kolektív autorov slovenských textov: Mgr. Emil Bartko, PhD.; doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; Mgr. Juraj Bubnáš, CSc.; Mgr. Peter Cabadaj; RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.; PhDr. Anna Falisová, CSc.; prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.; Mgr. Miroslav Hrdina, PhD.; PhDr. Klára Kubíková; Dana Lacková; RNDr. Miroslav T. Morovics, CSc.; prof. Dr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.; Mgr. Martin Palúch; doc. h. Dr. Marián Pauer, PhD.; PhDr. Dagmar Podmáková, CSc.; Ing. Ivana Poláková; prof. MUDr. Jozef Rovenský DrSc.; prof. PhDr. Stanislav Sikora, CSc., prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; Eva Trojanová; Rudolf Urc

Kolektiv autorů českých textú: PhDr. Tomáš Adamec; Ing. Eva Bobůrková; PhDr. František Cinger; doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.; Ing. Miroslav Dittrich; PhDr. Petr Feldstein; Eva Fišerová; PhDr. Marie Formáčková; doc. RNDr. Josef Chalupský, CSc.; David Chvátil; PhDr. Josef Herman, CSc.; Mgr. Karel Holub; Ing. František Houdek; PhDr. Jan Hůla; Igor Janovský; Ing. Karel Kubala; PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.; Ing. arch. Zdeněk Lukeš; Martin Mahdal; Antonín Matzner; Marko Milanovič; Daniela Mrázková; Ing. Jana Nekvasilová; PhDr. Michail Odarčenko, CSc.; Ing. Karel Pacner; Jana Podskalská, Vladimír Poštulka; PhDr. Vít Rouč, Ph.D.; doc. Petr Sláma, PhD.; MgA. Ota Sládek; plk. PhDr. Eduard Stehlík, PhD. MBA; Mgr. Zdeněk A. Tichý; Mgr. Roman Vašek; Mgr. Vladimír Vašut; PhDr. Zdeněk Zbořil