Aktuality

OFICIÁLNE UVEDENIE

23. novembra 2021 sa konalo v Českom pánskom salónku Obecního domu v Prahe, kde boli oficiálne predstavené prvé dva diely projektu DEJINY SEBAVEDOMIA/DĚJINY SEBEVĚDOMÍ.

V Bratislave sa musela prezentácia posunúť kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii na začiatok roku 2022. Veríme, že sa stretneme na predstavení knihy za prítomnosti odbornej aj laickej verejnosti.